شرکت صنایع فضل الکتریک در راستای اهداف و رسالت کاری خود و به منظور ارائه مطالب و دستاوردهای علمی و فنی محصولات جدید، پروژه های پیش رو و شنیدن نقطه نظرات، دومین همایش تخصصی خود را در استان خراسان رضوی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 97 در سالن همایش شرکت فضل الکتریک برگزار نمود.

مدعـوین این همـایش مشتـریان، برقکاران و پـروژه داران استان خراسان رضـوی بودند. مـراسم با تلاوت آیات قرآن کریم و اجرای سرود جمهـوری اسلامی ایـران آغاز و سپس جناب آقای سیـدرضا حسینـی مقدم مدیـر عامل محتـرم ضمن عرض خیر مقدم در مورد چشم انداز شرکت ایران الکتریک و پروژه ه های در حال اجرا و مطالعه توضیحاتی ارائه فرمودند.

در ادامه جناب آقای پرویـز ثامنـی مدیر فنی و مهندسی مطالب فنـی و تخصصی خود و  فعالیت های صورت گرفته را به سمع و نظر میهمانان رساندند و همچنین افزودند کیفیت و تنـوع یکی از شاخص های اصلی رضایتمندی مصرف کنندگان محسوب می شود که پیکــره اصلی ایـــران الکتریک با هدف افـزایش مستمـر و مداوم آن شکل گرفته است. کیفیت مهـم ترین عامل وفـاداری مشتـریان در بازار رقابتـی امروز بشمـار می رود. که در این راستا گروه صنعتی ایران الکتریک پروژه های متنوعی برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات در زنجیره ارزش خود تعریف کرده و اجرا می کند.

و در آخر همایش با جلسه پرسش و پاسخ و صرف نهار به خاتمه رسید.