شاسی دایانـــا

طراحی شده برای مدلهای دیاموند کریستال و دایانــــا

شاسی سیستما

طراحی شده برای مدل های سیستما-دیاموند رنگی و کف خواب کابینتی

شاسی درسا

طراحی شده برای نصب بر روی تراکینگ 105 لگراند