یکی از اجزاء سری ماژولار قاب ها می باشند که برای پوشاندن کلید و پریز ها و محافظ ازآنها استفاده میشود. در سری ماژولار بدلیل مشترک بودن مکانیزم ها نام مدل با توجه به مدل قاب دور تغییر میکند، تنوع در طرح و مدل قابها تاثیر قابل توجهی در زیبایی فضای داخلی شما خواهد داشت