قاب دور | مدل الیزه

ایران 2009

زغال سنگـی

ایران 2009

نقـره ای

ایران 2009

کــرم

ایران 2009

سفیـد

ایران 2009

 طرح متال طلایی براق

ایران 2009

متال طلایی مات

ایران 2009

زرشکـی

ایران 2009

بـــژ

ایران 2009

متال کـروم

ایران 2009

متال سیلور مات

ایران 2009

طرح متال سیلور براق

ایران 2009

متال مسـی

ایران 2009

چوب گردویی روشن

ایران 2009

چوب گردویی تیـره

ایران 2009

چوب روشن

ایران 2009

چوب تیـره