دقت و ظرافت فوق العـاده در طراحــی و ساخت و همچنین تنوع در رنگ و متریال مدل ارس را به محصولـی لوکــس و زیبــا تبدیل کرده که به زیبایی و خاص بــودن خانه و دفتر کار شما اضافه میکند

تنوع رنگ 

قاب طلایی – زه سفید – میانی سفید

قاب طلایی – زه بـــژ- میانی بـــژ

قاب: طلایی

زه: طلایی

میانی: بـــژ

قاب طلایی – زه مشکی – میانی بــــژ

قاب طلایی – زه مشکی – میانی مشکی

قاب خاکستری – زه مشکی – میانی خاکستری

قاب زغال سنگی – زه طلایی – میانی مشکی

قاب بــــژ – زه مشکی – میانی بــــژ

قاب بـــژ – زه مشکی – میانی مشکی

قاب مشکی – زه مشکی – میانی مشکی

قاب نقره ای – زه مشکی – میانی نقره ای

قاب نقره ای – زه مشکی – میانی سفید

مدل رنگی

زیبایی مدل رنگی ارس در سادگی و تک رنگ بودن این محصول می باشد
این محصول به صورت تک رنگ و فاقد زه بوده که امکان اضافه کردن زه بر
روی این محصول به دلیل فرم قاب وجود ندارد
تنوع در این مدل با تغییر در رنگ میانی امکان پذیر می باشد

سفید

خاکستری

زغال سنگی

کـــرم

بــــژ

مدل کلاسیک

کلید کلاسیک سه پل

کلید کلاسیک دو پل

کلید کلاسیک یک پل

مدل چند خانه

دو خانه ارس

سه خانه ارس

 چهار خانه ارس

تنوع محصول

کلید کراکس

کلید تبدیل

کلید سه پل

کلید دو پل

کلید یک پل

دیمر فن

دیمر روشنایی

کلید کولر جهار پل

شاسی راه پله

شاسی زنگ

پریز برق راتدار

پریز برق

پریز برق BS-1363

زنگ دینگ دانگ

سنسور حرکتی 180درجه

سوکت تلفن تک

سوکت تلفن دوقلو

پریز تلفن دوکاره

پریز برق UPS

پریز برق عمودی

فیش بلندگو

فیش آنتن SAT

فیش آنتن TV

سوکتCAT3-CAT3 / سوکت CAT6-CAT6 / سوکت CAT3-CAT6

سوکت CAT3/سوکت CAT6