ساختار ماژولــار و طیف گسترده رنـگ هــا در قـاب-زه هـا

و در میانی ها دایانـا رابه محصولی پر کاربرد وشیـک تبدیـل

کرده است. این محصول را میتوان بر اساس طراحـی دلخـواه

خود با ترکیب فریم های M2-M3-M4-M7  انتخاب کرد

و به زیبایی خانه و محل کار خود بیافزاییـد

مدل دایانا

تنوع سایز

دایانا ماژولار

M4

M3 ماژولار دایانا

M3

M2 ماژولار دایانا

M2

M7

تنوع رنگ قاب

پلسکی مشکی

پلکسی سفید

پلکسی بژ

M2 ماژولار دایانا

پلکسی طلایی

شاسـی

شاسی دایانا

M4

شاسی دایانا

M3

شاسی m1 دایانا

M2

شاسی دایانا

M7

قوطــی

M4

M3

M2

M7

مدل و سایز قوطی های ماژولار با قوطی های معمولی متفاوت بوده٫ به این دلیل باید در هنگام مراحل سفت کاری ساختمان مدل قوطی ها  مشخص و جاگذاری شوند.

تنوع رنگ میانی

ایران 2009

زغال سنگـی

ایران 2009

بـــژ

ایران 2009

نقـره ای

ایران 2009

سفیـد

سایز کلید های میانی

ایران 2009

M3

ایران 2009

M2

ایران 2009

M1

مکانیــزم

ایران 2009

سوکت تلفن CAT3

ایران 2009

سوکت شبکه CAT6

ایران 2009

پریز برق (2.5 آمپر)

ایران 2009

(فضا)پرکن

ایران 2009

فیش آنتن TV

ایران 2009

فیش بلندگو

ایران 2009

فیش آنتن SAT

ایران 2009

چشم الکترونیک 120 درجه

ایران 2009

دیمر روشنایی

ایران 2009

زنگ دینگ دانگ

ایران 2009

سوکت تلفن

ایران 2009

بالانسر

ایران 2009

پریز برق

ایران 2009

چشم الکترونیک 180 درجه

ایران 2009

فیش آنتن SAT+TV+R

ایران 2009

دیمر فن

ایران 2009

پریز برق (UPS)

ایران 2009

پریز برق BS-1363

ایران 2009

پریز برق ارت دربدار

ایران 2009

پریز برق ارتدار

مکانیــزم هتلـــی

ایران 2009

نشانگر وضعیت اتاق

ایران 2009

کلید هتلی

ایران 2009

کلید هتلی