دقت و ظرافت فوق العـاده در طراحــی و ساخت و همچنین تنوع در رنگ و متریال مدل ارس را به محصولـی لوکــس و زیبــا تبدیل کرده که به زیبایی و خاص بــودن خانه و دفتر کار شما اضافه میکند

تنوع رنگ 

قاب طلایی – زه سفید – میانی سفید

قاب طلایی – زه بـــژ- میانی بـــژ

قاب طلایی – زه طلایی- میانی بـــژ

قاب طلایی – زه مشکی – میانی بــــژ

قاب طلایی – زه مشکی – میانی مشکی

قاب مشکی – زه بـــژ – میانی مشکی

قاب مشکی – زه طلایی – میانی مشکی

قاب سیلور – زه مشکی – میانی مشکی

قاب سیلور – زه سفید – میانی سفید

مدل کلاسیک

کلید کلاسیک سه پل

کلید کلاسیک دو پل

کلید کلاسیک یک پل

مدل چند خانه

دو خانه

سه خانه

 چهار خانه

تنوع محصول

کلید کراکس

کلید تبدیل

کلید سه پل

کلید دو پل

کلید یک پل

دیمر فن

دیمر روشنایی

کلید کولر جهار پل

شاسی راه پله

شاسی زنگ

پریز برق UPS

پریز برق راتدار

پریز برق

پریز برق BS-1363

زنگ دینگ دانگ

 سوکت CAT6-CAT6

سوکت CAT6

سوکت تلفن تک

سوکت تلفن دوقلو

پریز تلفن دوکاره

فیش بلندگو-SAT

فیش آنتن SAT-TV

فیش آنتن SAT-TV-R

فیش آنتن TV