همه محصولات
مکانیزم
رنگ میانی

راز زیبایی مدل فلورا
در نوآوری و طراحی کلاسیک آن
نهفته است

FLORA

مدل برلیان فلورا

کلید و پریز - مدل برلیان فلورا

برلیان فلورا نقره ای

میانی نقره ای

کلید و پریز - مدل برلیان فلورا

برلیان فلورا زیتونی

میانی بژ

کلید و پریز - مدل برلیان فلورا

برلیان فلورا مسی

میانی زرشکی