ساختار ماژولــار و طیف گسترده رنـگ هــا در قـاب-زه هـا

و در میانی ها دایانـا رابه محصولی پر کاربرد وشیـک تبدیـل

کرده است. این محصول را میتوان بر اساس طراحـی دلخـواه

خود با ترکیب فریم های M2-M3-M4-M7  انتخاب کرد

و به زیبایی خانه و محل کار خود بیافزاییـد

مدل دایانا

تنوع سایز

دایانا ماژولار

M4

M3 ماژولار دایانا

M3

M2 ماژولار دایانا

M2

M7

تنوع رنگ قاب

پلسکی مشکی

پلکسی سفید

پلکسی بژ

M2 ماژولار دایانا

پلکسی طلایی