دیاموند کریستال

DIAMOND

سیستما متال

SYSTEMA

DAYANA

DORSA

DIAMOND CABINET OUTLET BOX

مکانیزم محصولات ماژولار

مکانیزم ماژولار

کلید تک پل
(M2)

مکانیزم ماژولار

کلید تک پل
(M1)

مکانیزم ماژولار

پریز برق
(M2)

مکانیزم ماژولار

پریز برق ارتدار
(M2)

مکانیزم ماژولار

پریز برق ارت درب دار
(M2)

مکانیزم ماژولار

پریز برق (UPS)
(M2)

مکانیزم ماژولار

پریز برق (2.5 آمپر)
(M1)

مکانیزم ماژولار

پریز برق BS-1363
(M2)

مکانیزم ماژولار

فیش آنتن SAT+TV+R
(M2)

مکانیزم ماژولار

فیش آنتن TV
(M1)

مکانیزم ماژولار

سوکت تلفن CAT3
(M1)

مکانیزم ماژولار

سوکت شبکه CAT6
(M1)

مکانیزم ماژولار

 فیش بلندگو
(M1)

مکانیزم ماژولار

فیش آنتن SAT
(M1)

مکانیزم ماژولار

چشم الکترونیک 180 درجه
(M2)

مکانیزم ماژولار

زنگ دینگ دانگ
(M2)

مکانیزم ماژولار

دیمر فن
(M2)

مکانیزم ماژولار

کلید هتلی
(M1x2)