قوطـــی های محصولات ماژولار

مدل و سایز قوطی های ماژولار با قوطی های معمولی متفاوت بوده٫ به این دلیل باید

در هنگام مراحل سفت کاری ساختمان مدل قوطی ها مشخص و جاگذاری شوند.

 نحوه نصب و فواصل مابین قوطی ها


دانلود بروشور